Specializarea psihoterapeuților în tratamentul stresului post-traumatic

Denumire curs

Abordarea cognitiv-comportamentală a stresului posttraumatic: aplicații la persoanele refugiate

Descriere

Experiența războiului și a refugiului se extinde de la nivel intrapersonal, la nivel interpersonal și social, asociindu-se cu dificultăți în ceea ce privește sănătatea mintală. Deși numeroase, una dintre cele mai importante dintre acestea este tulburarea de stres posttraumatic, al cărei diagnostic și intervenție adecvată ar putea fi o provocare. Recomandările actuale indică faptul că, atât în rândul adulților, cât și în rândul copiilor, prima linie de intervenție terapia cognitiv-comportamentală. Ea poate fi aplicată cu succes și în rândul refugiaților, însă în intervenția cu aceștia există o serie de particularități care merită luate în considerare. Printre acestea se numără probleme practice, precum absența adăpostului, dar și bariere lingvistice și culturale. În pofida acestor provocări inerente ale intervenției cu aceștia, accesul la tratament nu ar trebui să fie restricționat, datele existente susțin utilitatea și eficiența terapiei cognitiv-comportamentale chiar și în prezența acestor provocări (ex., bariere lingvistice și utilizarea translatorilor în intervenție).

Scop și obiective

Familiarizarea cursanților cu modelul de conceptualizare aferent terapiei cognitiv-comportamentale în tulburarea de stres-posttraumatic și cu principalele tehnici de intervenție adresate acestei populații, cu o focalizare sporită asupra particularităților și ajustărilor necesare în rândul refugiaților.

Teme abordate

  1. Experiența refugiului și tulburarea de stres posttraumatic – Evaluare, psihodiagnostic și pregătirea intervenției
  2. Particularități ale intervenției cognitiv-comportamentale în tulburarea de stres-posttraumatic în rândul refugiaților
  3. Tehnici de reprocesare cognitivă a conținuturilor traumatice 
  4. Disocierea: evaluare, conceptualizare și tehnici de intervenție
  5. Modele alternative si complementare de aplicare a tehnicilor de rescrierea în imaginar pentru reducerea simptomelor de stres-posttraumatic
  6. Considerații practice privind munca cu refugiații și solicitanții de azil

Formatori

Dr. Kerry YOUNG (coordonatorul echipei din cadrul Woodfield Trauma Service, UK) alături de Francesca Brady, Millay Van și Sameena Akbar, moderator dr. Shirley Renolds. Cursul a fost pregătit pentru BABCP 2022, iar traducerea în limba română s-a realizat de psiholog dr. Monica Bartucz, psiholog dr. Lia-Ecaterina Oltean, psiholog drd. Paula Stroian.

Cursul este gratuit

Durata curs

  • 6 ore online (asincron) – participanții se vor înscrie la curs, iar ulterior vor primi acces la înregisrarea workshopului pe car vor trebui să o parcurgă până la data supervizării
  • 2 ore activitate practică individuală
  • 2 ore supervizare online cu dr. Kerry Young în data de 25 Mai sau 28 Septembrie 2023 (link-ul de acces se va comunica anterior evenimentelor cu câteva zile)

Credite CPR

Cursanții cu drept de liberă practică eliberat de CPR care vor parcurge orele de curs și vor participa la activitățile de supervizare vor primi un certificat cu credite

Mențiune/ Disclaimer

Parcurgerea acestui curs de formare continuă oferă informații teoretice și practice specifice abordării cognitiv-comportamentale, fiind un curs de specializare. Pentru nespecialiștii în psihoterapie cognitiv-comportamentală acest curs nu oferă nicio competență profesională care să permită practicarea psihoterapiei (oferă cunoștințe privind abordarea cognitiv-comportamentală în psihoterapia traumei).

Parteneri

Eveniment realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca