Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) este cea mai veche şi cea mai reprezentativă asociaţie de profil din România, membră a European Association of Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) având colaborări cu organizații prestigioase în domeniu cum ar fi Albert Ellis Institute, SUA şi Academy of Cognitive Therapy SUA.

APCCR promovează psihodiagnosticul şi intervenţiile psihologice validate ştiinţific pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul tulburărilor psihice la copii, adolescenţi, adulţi şi vârsta a treia. Ca membru al EABCT, APCCR include şi reprezintă toate strategiile moderne de terapii cognitive si comportamentale (ex. behavior therapy, rational emotive behavior therapy, cognitive-behavioral modifications, cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, mindfulness-based cognitive therapy, dialectic behavior therapy, metacognitive therapy, schema therapy, multimodal therapy, appraisal therapy, constructivist cognitive therapy, problem solving therapy, cognitive-affective behavior therapy, reality choice therapy etc.).

Cele mai importante obiective ale APCCR sunt:

  • promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în psihoterapiile cognitive şi comportamentale;
  • evaluare şi intervenţie psihologică (psihoterapeutică);
  • elaborarea de instrumente şi tehnici psihologice (psihoterapeutice) ştiinţifice pentru diagnoza, consilierea, psihoterapia şi ameliorarea disfuncţiilor psihice şi psihosomatice;
  • stimularea schimburilor ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniile de interes (psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică etc.);
  • activităţi de formare şi educaţie în domeniul psihoterapiilor cognitive şi comportamentale.

Direcţiile majore de cercetare ale APCCR vizează:

  • elaborarea şi promovarea unor instrumente şi strategii de psihodiagnostic şi evaluare clinică validate ştiinţific;
  • validarea modelelor teoretice ale tulburărilor psihice;
  • validarea pachetelor de intervenţie pentru diferite categorii de tulburări psihice;
  • dezvoltarea psihoterapiei prin explorarea ariilor de interdisciplinaritate (ex., psihoterapia prin realitate virtuală, psihoterapia asistată de animale, consilierea genetică etc.).

Despre Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România

Curs Terapia ACT pentru simptomatologia depresivă

Tutorial utilizare platforma APCCR

Noutăți