Curs Terapia prin Acceptare și Angajament (ACT) pentru Traumă

Data: 19 Noiembrie & 25 Noiembrie – Exclusiv Online

10 Credite CPR

Experiențele traumatice sunt raportate adesea de către clienți, interferând cu terapia. Cursul va aborda elemente, principii și tehnici ale intervenției ACT pentru aceste simptome, având o componentă aplicativă importantă. Totodată, cursul se va focaliza
pe depășirea dificultăților comune care ar putea apărea în terapia cu această categorie de clienți.


Oltean Lia-Ecaterina, psiholog clinician și psihoterapeut, este supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale și doctor în psihologie. Ea își desfășoară practica clinică în cabinetul său individual, lucrând pe aspecte ce țin de dezvoltarea personală, dar și intervenția în patologie, mai ales în rândul adulților. Printre problemele abordate în practica clinică se numără tulburările afective, tulburările anxioase, tulburările psihotice, alimentare și cele de personalitate. Lia îmbină practica clinică cu activitățile de cercetare, desfășurând aceste activități în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare vizează legătura dintre adversități în copilărie și afectarea funcționării, inclusiv psihopatologie, mecanismele implicate în această relație, precum și emoțiile pozitive și reglarea acestora.


Radu Șoflău este psihoterapeut cognitiv-comportamental și lect. univ. dr. în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Pe parcursul anilor, Radu și-a desfășurat activitatea în cadrul Clinicii Universitare de Psihologie Psychtech, iar mai apoi în cadrul cabinetului său individual. Practica sa clinică se axează preponderent pe intervenții în psihopatologie (ex., tulburări afective, anxioase, alimentare, personalitate) destinate adulților. Totodată, Radu desfășoară activități didactice și de cercetare. Interesele sale de cercetare vizează testarea asocierilor dintre diverși factori cognitivi și psihopatologie, investigarea eficienței intervențiilor cognitiv-comportamentale, precum și identificarea predictorilor eficienței acestor forme de terapie.


Terapia prin acceptare și angajament (ACT) pentru traumă

Deși prevalența tulburărilor asociate traumei și stresului este relativ scăzută, o
proporție semnificativă a clienților prezintă un istoric de traume sau stres intens și
simptome asociate. Datele indică faptul că istoricul de traumă, inclusiv cel legat de
experiențe adverse în copilărie, reprezintă experiențe relativ comune care constituie
un factor de risc pentru psihopatologie și care poate interfera cu eficiența
psihoterapiei. Abordarea acestora ar putea crește eficiența intervențiilor chiar și când
acestea se focalizează pe un diagnostic primar nerelaționat traumei. 

Acest curs își propune să abordeze o serie de aspecte teoretice derivate din
intervențiile ACT, cu aplicații directe în simptomatologia asociată traumei. De
asemenea, în cadrul cursului veți înțelegeți și adaptați tehnicile de intervenție ACT
pentru adresarea acestor dificultăți. Mai specific, pornind de la metode de intervenție
clasice (ex. expunere), vom învăța cum le putem adapta într-o manieră congruentă
intervențiilor ACT. Totodată, vom explora o serie de strategii relevante pentru
creșterea expectanțelor privind schimbarea, precum și o serie de tehnici și metafore
frecvent utilizate. În cele din urmă, vom aborda o serie de strategii care vizează
creșterea posttraumatică. Componenta practică a cursului vizează aplicații ale
principiilor ACT (ex. studii de caz, joc de rol). 

Grup țintă: psihologi, psihoterapeuți, studenți sau persoane aflate în formare.
Cunoașterea principiilor abordărilor CBT clasice, respectiv ACT reprezintă un
avantaj, dar nu constituie un prerechizit obligatoriu.

Program curs: 

Sâmbătă, 19 Noiembrie 2022:

09:45-10:00 Conectare și aspecte administrative
10:00-11:30 Trauma și fundamente ale Terapiei prin Acceptare și Angajament (ACT)
11:30-11:45 Pauză
11:45-13:15 Prerechizite și elemente specifice ale Terapiei prin Acceptare și Angajament în traumă
13:15-13:30 Pauză
13:30-15:00 Pași și tehnici specifice intervenției ACT în traumă (Partea I)
15:00-15:15 Pauză
15:15-16:00 Pași și tehnici specifice intervenției ACT în traumă (Partea a II-a)

Vineri, 25 Noiembrie 2022: 
15:45-16:00 Conectare și aspecte administrative
16:00-18:00 Pași și tehnici specifice intervenției ACT în traumă (Partea a III-a) & sumarizare

Date de contact:

Asociatia de Psihoterapii Cognitive si Comportamentale din Romania

Str. Republicii, Nr. 27, Cluj-Napoca, Cluj, Romania

CUI 13519094

email conferinte/cursuri: cbt@psychology.ro

email general: info.apccr@gmail.com

Acest site permite plata cu cardul prin intermediul euplatesc.ro

EuPlatesc