Curs Contextual Schema Therapy partea I – workshop introductiv in Terapia Schemelor

Curs ONLINE / CLUJ-NAPOCA: 06-07 aprilie, 09:30-18:30

16 Credite CPR
Nu se acorda credite ISST

Data limită de înscriere la curs este 24 martie 2024

Cursul va cuprinde: un model combinat de conceptualizare între procesele ACT și procesele Schema, tehnici pentru facilitarea compasiunii și acceptării, de defuzionare, pentru sinele ca observator, alegerea valorilor și a comportamentelor bazate pe acestea, tehnici pentru modurile de coping agresiv, de evitare și submisiv, pentru modurile de voci critice, exercițiu cu scaune pentru doliu sau pierdere, tehnici pentru modul de adult sănătos.

Sunt doctor în psihologie și psihoterapeut acreditat de CPR, precum și supervizor în cadrul APCCR. Interesele mele din ultima perioadă sunt legate de eficiența Contextual Schema Therapy și de găsirea imbinării optime între conceptualizarea clinică si tehnicile specifice Schema Therapy si cele specifice ACT. Experiența de peste 15 ani ca terapeut cuprinde lucrul cu tulburările mentale ale adulților, copiilor, dezvoltare personală și optimizarea relațiilor de cuplu.

Psih. Dr. Amfiana Botez

Scopul și obiectivele programului

Scopul programului este acela de a familiariza cursanții cu modelul de conceptualizare aferent Terapiei centrate pe Scheme și cu principalele tehnici de intervenție ale acestuia.

Competențele profesionale specifice ce se urmăresc a fi dobândite:

  • Înțelegerea unui caz prin intermediul conceptualizării specifice Terapiei Schemelor
  • Recunoașterea nevoilor de bază, a schemelor și a modurilor
  • Dobândirea unor abilități de construire a relației terapeutice – validare, ghidare, confruntare empatică și punerea de limite
  • Învățarea unor tehnici de distanțare funcțională (defusion) prin folosirea scaunelor – cu aplicabilitate în analiza funcțională a modurilor de coping, în contracararea modurilor critice, în identificarea nevoilor de bază și în construirea modului de adult flexibil (sănătos).
  • Învățarea unor tehnici de imagerie – cu aplicabilitate în identificarea experiențelor traumatice timpurii, în contracararea modurilor critice, în construirea modului de adult flexibil (sănătos).

Tematică

Conceptualizare – nevoi de bază, scheme și moduri. Explicarea modelului.
Identificarea modurilor și a schemelor.
Relația terapeutică în terapia schemelor.
Validarea nevoilor de bază.
Tehnici pentru modurile de voci critice – imagerie rescriptivă și lucrul cu scaunele. Exemple video apoi exersare în grupuri sau breakout rooms.
Tehnici pentru modurile de coping agresiv. (Accesarea nevoii de conectare/ atașament). Exemple video apoi exersare în grupuri sau breakout rooms.
Tehnici pentru modurile de coping agresiv. (Accesarea nevoii de conectare/ atașament). Exemple video apoi exersare în grupuri sau breakout rooms.
Tehnici pentru modurile de evitare – exerciții cu scaune, acceptare și autocompasiune. Exemple video apoi exersare în grupuri sau breakout rooms.
Tehnici pentru modurile de evitare – exerciții cu scaune, acceptare și autocompasiune. Exemple video apoi exersare în grupuri sau breakout rooms.

Despre Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din România

Curs Terapia ACT pentru simptomatologia depresivă

Tutorial utilizare platforma APCCR

Noutăți