Abordarea cognitiv-comportamentală a tulburărilor de personalitate din cluster-ul B. O perspectivă transdiagnostică

12 Decembrie 2021

Obiectivul acestui curs este de a familiariza participanții cu dezvoltările recente în tratamentul tulburărilor de personalitate, din perspectivă cognitiv comportamentală. Ținând cont de faptul că aproximativ 50% dintre clienții evaluați

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 


Proiecte

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale a fost implicată ca partener (responsabil de intervenţiile profesionale cognitiv-comportamentale) în următoarele proiecte de cercetare:

1. Contract CEEX nr. 163 / 2006 (încheiat 2009), „Eficienţa managementului intensiv nutriţional, farmacologic şi comportamental al obezităţii-corelarea factorilor genetici, biomorfologici şi psihologici”, coordonat de Institutul de diabet, nutriţie şi boli metabolice N. Paulescu, Bucureşti.

2. Contract CEEX nr. 78 / 2006 (încheiat 2009), „Eficacitatea psihoterapiei vs. medicaţiei nonstimulante în ADHD la copiii cu vârste între 6 şi 11 ani”, coordonat Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

3. Contract CEEX nr. 124 / 2006 (încheiat 2009), „Analiza neurocognitivă şi developmentală a anxietăţii. Aplicaţii în optimizarea metodelor de diagnoză şi psihoterapie”, coordonat Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca.

4. Contract CEEX nr. 156 / 2006 (încheiat 2009), „Corelaţii între markeri biologici, particularităţi clinice şi terapie în depresia copilului şi adolescentului”, coordonat de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca.

5. POSDRU nr. 110409 / 2009, "Şi ei trebuie să aibă o şansă! - Program de sprijin pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor cu tulburări din spectrul autist", coordonat de Fundaţia Angel Appeal, Bucureşti

6. Conferinţa internaţională “Diagnostic şi Intervenţii Validate Ştiinţific în Autism şi Tulburări Comorbide" desfăşurată în perioada 12-14 Noiembrie 2009. Aici găsiţi Cartea Albă rezultată în urma conferinţei.

7. Proiectul „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”, coordonat de Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA), Bucureşti. APCCR este partenerîn proiectul„Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”, finanţat de FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin intermediul apelului de proiecte POCU 2014-2020 73/6/6/105405 „Profesori motivați în școli defavorizate”. Alături de echipa coodonatoare, reprezentată de Fundaţia Romanian Angel Appeal (RAA), Bucureşti, APCCR şi Federația pentru Drepturi și Resurse pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (F.E.D.R.A.) sunt partenerii implicaţi în implementarea proiectului „Profesori Pregătiți – Profesori Motivați”. Scopul acestui proiect vizează dezvoltarea abilităţilor cadrelor didactice, profesorilor de sprijin şi managerilor din şcoli de masă cât şi unităţi de învăţământ special, de a lucra cu copiii cu cerinţe speciale (CES). Programul de formare va fi livrat în şase judeţe selectate din zone defavorizate, respectiv Suceava, Botoșani, Prahova, Galați, Brăila și Vaslui. Programul de formare este unul complex, fiind livrat atât în format e-learning cât şi faţă-în-faţă (cursuri rezidenţiale) şi practică monitorizată online de către specialişti.  Aici găsiţi mai multe detalii legate de proiect https://www.raa.ro/english-profesori-pregatiti-profesori-motivati/

Anunturi recrutare experti http://profesormotivat.ro/

ANUNȚ RECRUTARE EXPERT REALIZARE ȘI ACREDITARE CURRICULĂ, LIVRARE MODULE ȘI SUPERVIZARE ONLINE

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) recrutează EXPERȚI REALIZARE ȘI ACREDITARE CURRICULĂ, LIVRARE MODULE ȘI SUPERVIZARE ONLINE în cadrul proiectului „Profesori pregătiți-Profesori motivați”- proiect finanțat din Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară-Educație și competențe, Obiectiv Specific 6.6 Îmbunătățirea competențelor personalului didactic în învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive.

PRINCIPALELE RESPONSABILITĂȚI
- Elaborarea curriculumului modulului de curs Dezvoltare personală și managementul stresului în rândul cadrelor didactice.
- Elaborarea materialelor de curs aferente fiecărei livrări.
- Contribuiția la elaborarea documentației pentru acreditarea cursului conform cerințelor MEN
- Contribuția la elaborarea unor materiale precum: instrumentele de asigurare a calităţii cursurilor de formare (planuri de monitorizare/evaluare, chestionare de satisfacţie, etc.) - la solicitarea Managerului de Proiect
- Livrarea cursurilor de formare în judeţele Prahova, Galaţi, Bacău, Suceava, Vaslui şi asigurarea supervizării practicii online.

Pentru detalii despre condiții și responsabilități cerute experților selectați, vă rugăm să consultați informația completă pe site-ul www.profesormotivat.ro

STUDII ȘI EXPERIENȚĂ
● Studii superioare finalizate, cu durata de 4 ani;
● Pregătire, de preferat, în domeniile: psihologie, pedagogie, psihopedagogie specială;
● Experiență de peste 10 ani in livrare programe formare;
● Experienţă demonstrată în teamatica acoperită de curs
● Constituie un avantaj: activitatea didactică sau terapeutică cu persoane cu CES;
● Cunoștințe de operare pe calculator.

Potențialii candidați sunt rugați să depună o aplicație completă constând în:
- Curriculum vitae în format Europass în limba română cu specificația postului vizat (Expert realizare și acreditare curricula, livrare module și supervizare online), semnat și datat pe fiecare pagină.
- Copii după diplomele, atestatele și certificatele de absolvire care atestă informația conținută în CV, conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.

- Copii dupa documente justificative care atestă experiență specifică, în conformitate cu cerințele postului (adeverințe, copie dupa cartea de muncă etc.), conform cu originalul și semnate pe fiecare pagină.

Termenul limită pentru depunerea aplicațiilor este 31 martie 2019.
Aplicațiile pot fi transmise prin e-mail la adresa costinapasarelu@gmail.com.

Pentru a putea procesa aplicația dumneavoastră, vă rugăm să aveți în vedere că este necesar ca, odată cu CV-ul, să transmiteți completată și semnată declarația de acord a folosirii datelor personale.

Numai aplicațiile complete, transmise până la termenul limită, vor fi luate în considerare.