Abordarea cognitiv-comportamentală a tulburărilor de personalitate din cluster-ul A. O perspectivă transdiagnostică

4 Iulie 2021

Obiectivul acestui curs este de a familiariza participanții cu dezvoltările recente în tratamentul tulburărilor de personalitate, din perspectivă cognitiv comportamentală. Ținând cont de faptul că aproximativ 50% dintre clienții evaluați

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 


Terapia prin acceptare și angajament (ACT) pentru simptomatologia depresivă

Fiind una dintre cele mai prevalente tulburări psihiatrice, tulburarea depresivă majoră reprezintă principala cauză de morbiditate la nivel global (GDB, 2017; Witthcen și colab., 2011). Ea este asociată cu o incidență crescută a suicidului, estimându-se că riscul este mai crescut în rândul persoanelor diagnosticabile care nu primesc tratament adecvat (Kraus și colab., 2019; Richards, 2011). Intervențiile cognitiv-comportamentale (CBT) reprezintă una dintre cele mai eficiente opțiuni de tratament pentru simptomele depresive. Suportul empiric al acesteia arată că ea este eficientă inclusiv în rândul pacienților care nu răspund la farmacoterapie (Li și colab., 2018). Cu toate acestea, o parte dintre persoanele care primesc intervenții CBT pentru depresie nu răspund la tratament sau renunță la acesta (Cuijpers și colab., 2016). În rândul acestora, eficiența intervenției CBT pentru depresie poate fi sporită prin adăugarea unor noi componente pe lângă cele clasice (Berking și colab., 2013).

Terapia prin Acceptare și Angajament (ACT) este un tip de intervenție nouă care face parte din familia intervențiilor CBT. Ea este una dintre abordările centrale din cadrul celui de-al treilea val al intervențiilor CBT și are tot mai mult suport empiric, inclusiv în tratarea simptomelor depresive (Bai și colab., 2020). Date preliminare sugerează că acest tip de intervenție tinde să aibă, în general, o aderență mai crescută la tratament decât intervențiile CBT clasice (Ong, Lee, & Twohig, 2018). Așadar, incorporarea unor elemente ale intervenției ACT pentru depresie ar putea crește eficiența și aderența la intervențiile CBT clasice.

Obiectivul principal al acestui curs este cel de a aborda aspecte teoretice și aplicații relevante pentru utilizarea eficientă a intervențiilor ACT în tulburarea depresivă majoră. Un nivel crescut de familiarizare cu modelul teoretic și tehnicile de intervenție ACT pentru depresie asigură un repertoriu mai larg de strategii de intervenție disponibile pentru intervenția în cazul acestor simptome. În final, acest lucru ar putea contribui la creșterea eficienței intervențiilor.

Tematica cursului:
1. Conceptualizarea ACT pentru depresie
Vom particulariza modelul general ACT (hexaflexul inflexibilității psihologice) pentru simptome depresive. De asemenea, vom ilustra modalități de armonizare a conceptualizărilor ACT și CBT pentru tulburarea depresivă majoră.

2. Folosirea unor strategii care facilitează intervenția ACT pentru depresie 
În stadiile incipiente, o bună parte dintre clienții care manifestă simptome depresive sunt demotivați și lipsiți de speranță. În cazul acestora, există un risc crescut de a renunța la terapie. Vom prezenta modalități de creștere a motivației pentru această categorie de clienți, precum și strategii de gestionare a lipsei de speranță. Totodată, vom prezenta și strategii de întărire a comportamentelor congruente cu scopurile clientului. În cadrul intervențiilor în tulburarea depresivă, pot apărea o serie de obstacole și blocaje (ex., expectanțe negative cu privire la utilitatea intervenției, dificultăți în identificarea unor valori personale, existența unor incongruențe la nivelul valorilor identificate, șamd.). Vom ilustra strategii specifice intervențiilor ACT cu scopul de a preîntâmpina și depăși aceste blocaje care pot apărea în stadiile incipiente ale intervențiilor focalizate pe simptome depresive.

3. Utilizarea tehnicilor de intervenție specifice ACT pentru simptome depresive
Vom prezenta și explora o serie de strategii specifice intervenției ACT în tulburarea depresivă majoră. Totodată, vom explora și strategii care vizează dificultăți frecvente în cazul acestei simptomatologii: vinovăția, gândurile negative despre sine, ideația suicidară, lipsa motivației, lipsa speranței, autoizolarea, șamd. Ilustrarea acestor tehnici va acoperi procesele asociate (in)flexibilității psihologice.

În final, vom aborda principalele greșeli întâlnite în livrarea intervenției ACT pentru depresie și vom prezenta modalități prin care le putem evita și depăși.

Formatori:
Oltean Lia-Ecaterina - psiholog clinician și psihoterapeut, este supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale. Este licențiată în Psihologie (2012) și absolventă a masteratului de “Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie” (2014), din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Începând din anul 2013, își desfășoară activitatea în cabinetul său individual, lucrând pe aspecte ce țin de dezvoltarea personală, dar și intervenția în patologie, mai ales în rândul adulților. Printre problemele abordate în practica clinică se numără tulburările afective, tulburările anxioase, tulburările psihotice, alimentare și cele de personalitate. Lia îmbină practica clinică cu activitățile de cercetare. În prezent, este doctorand al Școlii Doctorale “Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare vizează legătura dintre adversități în copilărie și psihopatologie, mecanismele implicate în această relație, precum și emoțiile pozitive și reglarea acestora.


Radu Șoflău - psihoterapeut cognitiv-comportamental și lect. univ. dr. în cadrul Universității Babeș-Bolyai. A absolvit programul de licență în Psihologie (2011), iar mai apoi programul de master în “Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie” (2013), în cadrul aceleiași universități. Pe parcursul anilor, Radu și-a desfășurat activitatea în cadrul Clinicii Universitare de Psihologie Psychtech, iar mai apoi în cadrul cabinetului său individual. Practica sa clinică se axează preponderent pe intervenții în psihopatologie (ex., tulburări afective, anxioase, alimentare, personalitate) destinate adulților. Totodată, Radu desfășoară activități didactice și de cercetare. Interesele sale de cercetare vizează testarea asocierilor dintre diverși factori cognitivi și psihopatologie, investigarea eficienței intervențiilor cognitiv-comportamentale, precum și identificarea predictorilor eficienței acestor forme de terapie.

10 credite COPSI


Înscrieri: AICI

Data:
15.05.2021 – 10:00-16:00
21.05.2021 – 16:00-18:00

Durată: 8 ore online/ față în față și 2 ore de activitate independentă supervizată

Taxa va fi achitata cu OP în contul APCCR
Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale (APCCR)
CUI: 13519094
Nr. cont: RO72 BTRL 0130 1205 9213 89XX
Banca Transilvania, Cluj Napoca
 

Data: 15 Mai 2021
Locatie: Online
Pret:  500 RON