Terapia prin acceptare și angajament (ACT) pentru traumă

6 Noiembrie 2021

Obiectivul principal al acestui curs este cel de ilustra o serie de aspecte teoretice și tehnici de intervenție specifice ACT, cu aplicații directe în simptomatologia asociată traumei. Dobândirea acestor cunoștințe și abilități ar putea co

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 


Terapia prin acceptare și angajament (ACT) pentru simptomatologia anxioasă

Tulburările de anxietate reprezintă una dintre cele mai frecvent întâlnite tulburări mintale, estimându-se că prevalența acestora de-a lungul vieții este între 13.6-28.8% (Alonso și colab., 2004; Kessler și colab., 2009; Remes și colab., 2016; Wittchen și colab., 2011). Având o incidență anuală de 42 de milioane de cazuri (Vos și colab., 2017), acestea reprezintă una dintre principalele cauze de dizabilitate datorate bolii la nivel global (Zetsche & Margraf, 2007). Tulburările de anxietate pot debuta în copilărie. Incidența acestora crește în timpul adolescenței, atingând vârful la vârsta adultă de mijloc ( Bandelow & Michaelis, 2015 ). Acestea se asociază cu
costuri sociale și economice ridicate care se află în continuă creștere (Konnopka & König, 2020). În absența tratamentului, acestea implică costuri mari atât la nivel individual, cât și social (Simpson și colab., 2010). Mai mult, prezența unei tulburări de anxietate crește riscul dezvoltării
unei tulburări de anxietate comorbide sau a unei tulburări afective și probabilitatea abuzului de substanțe (Remes și colab., 2016). Prezența acestor comorbidități complică tratarea simptomelor specifice diagnosticului primar și secundar, contribuind la scăderea ratei de remitere și un prognostic mai prost (Simpson și colab., 2010).


Deși există intervenții eficiente pentru tulburările de anxietate, precum intervențiile cognitiv-comportamentale clasice (CBT), majoritatea populației diagnosticabile cu o astfel de tulburare nu are acces la intervenții CBT de calitate (Weisberg, Dyck, Culpepper, & Keller, 2007; Young, Klap, Shoai, & Wells, 2008). În plus, deși intervențiile CBT sunt eficiente pentru o mare parte dintre clienții care prezintă simptome specifice tulburărilor de anxietate, există o minoritate importantă care răspunde mai puțin bine la aceste tehnici ( Loerinc și colab., 2015).


Obiectivul principal al acestui curs este acela de a familiariza participanții cu principalele elemente de conceptualizare și intervenție ACT pentru tulburările de anxietate. Întrucât intervențiile ACT câștigă tot mai mult suport empiric, acestea reprezintă o alternativă promițătoare în cazul acestor simptome. Cunoașterea acestor tehnici îi va ajuta pe participanți să
crească gradul de particularizare al intervențiilor, în special pentru clienții care răspund mai puțin bine la intervențiilele CBT clasice.

Tematica cursului:

1. Conceptualizarea ACT pentru tulburările de anxietate: echilibru între acceptare și schimbare.
În cadrul acestei teme vom aborda atât modelul general ACT pentru tulburări de anxietate, cât și particularități specifice principalelor tulburări de anxietate. Vom adapta modelul general ACT (hexaflexul inflexibilității psihologice) pentru aceste tulburări De asemenea, vom ilustra modalități de integrare a conceptualizării ACT în conceptualizarea generală specifică CBT pentru tulburări de anxietate.

2. Prerechizite importante pentru facilitarea intervenției ACT
În cadrul acestei teme vom aborda și dezvolta resursele necesare pentru livrarea cu succes a intervențiilor ACT în tulburările de anxietate. Vom prezenta modalități de creștere a autoeficacității terapeuților pentru livrarea acestor intervenții, respectiv facilitarea relației terapeutice. Vom identifica distincții importante dintre concepte CBT și ACT (ex., tehnici de relaxare și mindfulness) și strategii prin care acestea pot fi armonizate. De asemenea, vom ilustra modalități de setare colaborativă a unor obiective comportamentale compatibile cu conceptualizarea ACT pentru tulburările de anxietate. În final, vom aborda tehnici pe care le putem folosi încă de la început în terapie cu scopul de a crește acceptarea și aderența față de conceptualizarea oferită (ex., tehnici experiențiale și metaforice, utilizarea creativă a lipsei de speranță), dar și cu scopul de a identifica valorile.

3. Utilizarea tehnicilor de intervenție specifice ACT pentru tulburările de anxietate
Vizând fațetele flexibilității psihologice, vom expune și ilustra o serie de tehnici de intervenție specifice intervenției ACT în tulburările de anxietate. Totodată, vom identifica modalități de gestionare ale simptomelor caracteristice acestor tulburări (ex., îngrijorare, atacuri de panică, simptome fiziologice asociate) și vom aborda cele mai frecvente greșeli/blocaje care pot interfera cu eficiența intervențiilor ACT în cazul tulburărilor de anxietate. În final, vom exemplifica strategii de adaptare a expunerii în cadrul acestei paradigme.

Formatori:
Oltean Lia-Ecaterina - psiholog clinician și psihoterapeut, este supervizor în psihoterapii cognitive și comportamentale. Este licențiată în Psihologie (2012) și absolventă a masteratului de “Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie” (2014), din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Începând din anul 2013, își desfășoară activitatea în cabinetul său individual, lucrând pe aspecte ce țin de dezvoltarea personală, dar și intervenția în patologie, mai ales în rândul adulților. Printre problemele abordate în practica clinică se numără tulburările afective, tulburările anxioase, tulburările psihotice, alimentare și cele de personalitate. Lia îmbină practica clinică cu activitățile de cercetare. În prezent, este doctorand al Școlii Doctorale “Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific”, în cadrul Universității Babeș-Bolyai. Interesele ei de cercetare vizează legătura dintre adversități în copilărie și psihopatologie, mecanismele implicate în această relație, precum și emoțiile pozitive și reglarea acestora.


Radu Șoflău - psihoterapeut cognitiv-comportamental și lect. univ. dr. în cadrul Universității Babeș-Bolyai. A absolvit programul de licență în Psihologie (2011), iar mai apoi programul de master în “Psihologie Clinică, Consiliere Psihologică și Psihoterapie” (2013), în cadrul aceleiași universități. Pe parcursul anilor, Radu și-a desfășurat activitatea în cadrul Clinicii Universitare de Psihologie Psychtech, iar mai apoi în cadrul cabinetului său individual. Practica sa clinică se axează preponderent pe intervenții în psihopatologie (ex., tulburări afective, anxioase, alimentare, personalitate) destinate adulților. Totodată, Radu desfășoară activități didactice și de cercetare. Interesele sale de cercetare vizează testarea asocierilor dintre diverși factori cognitivi și psihopatologie, investigarea eficienței intervențiilor cognitiv-comportamentale, precum și identificarea predictorilor eficienței acestor forme de terapie.
 

10 credite COPSI


Înscrieri: AICI

Data:
27.02.2021 – 10:00-16:00
05.03.2021 – 16:00-18:00

Durată: 8 ore online/ față în față și 2 ore de activitate independentă supervizată

Taxa va fi achitata cu OP în contul APCCR
Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale (APCCR)
CUI: 13519094
Nr. cont: RO72 BTRL 0130 1205 9213 89XX
Banca Transilvania, Cluj Napoca

 

Data: 27 Februarie 2021
Locatie: Online
Pret:  500 RON