9TH WORLD CONGRESS OF BEHAVIOURAL AND COGNITIVE THERAPIES

17 Iulie 2019

http://wcbct2019.org/

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 OFERTA CURSURI 2014

APCCR

Găsiţi în continuare o listă a cursurilor active de formare profesională continuă oferite de APCCR şi acreditate de Colegiul Psihologilor din România (vezi si siteul Colegiului pentru a listă mai generală a cursurilor, unele inactive în acest moment: www.copsi.ro ). Organizarea cursurilor se face în trei variante:

Varianta 1: APCCR este organizatoarea (1) profesională şi (2) financiar-logistică a cursului atunci când se organizează în Cluj-Napoca.

Varianta 2: APCCR este organizatoarea profesională a cursului. Altă persoană juridică (organizaţie/cabinet), în calitate de colaborator, este organizatorul financiar-logistic atunci când cursurile nu sunt organizate în Cluj-Napoca, pe baza unui protocol/contract între aceasta şi APCCR. În această condiţie organizatorul răspunde de buna derulare a activităţilor (logistice şi financiare) şi va transfera în contul APCCR, pe baza unii contract prestabilit, taxele de curs aferente fiecărui participant. Pentru orice sugestii sau nemulţumiri privind activitatea colaboratorilor contactaţi APCCR.

Varianta 3: APCCR este organizatoarea profesională implicată în conceperea (curriculumului), acreditarea şi supervizarea profesională a derulării cursului. Organizatorii financiar-logistici şi cei care susţin cursul, numiţi aici parteneri, sunt profesionişti care pot face parte din alte organizaţii profesionale; în acest caz ei răspund de buna derulare financiar-logistică şi de implementarea profesională a cursului. Pentru orice sugestii sau nemulţumiri privind activitatea partenerilor contactaţi APCCR.

Uneori, organizarea cursurilor implică proceduri complicate pentru cursanţi (ex. completarea formularea cu date detaliate, copii după diplomele de licenţă şi certificatele de la Colegiu etc.), lucru care a atras unele critici legate de birocraţie. APCCR este conştientă de acest lucru şi încearcă să le simplifice, acolo unde este posibil (ex. prin înregistrare online etc.). Ţinânt însă cont că acest cursuri sunt acreditate de Colegiu, toate procedurile de organizare (înscriere, derularea cursurilor, procedurile financiare, eliberarea adeverinţelor de participare etc.) se derulează după standarde riguroase, care trebuie respectate imperativ, cu riscul a de nemulţumi sau pierde anumiţi cursanţi. Pentru orice sugestii de îmbunătăţire a activităţii, nemulţumiri, sau reclamaţii privind cursurile APCCR contactaţi-ne direct.

Note: (1) Participarea cursanţilor la aceste cursuri fiind voluntară (neimpusă), ne aşteptăm la un interes crescut şi participare activă la activităţi, în scopul dobândirii de cunoştinţe avansate declarative şi procedurale; (2) evaluările anterioare ale acestor cursuri (2010), efectuate de zeci de cursanţi, au arătat că fiecare curs susţinut a a avut un scor mediu de minim 4.75, pe o scala Likert de la 1-foarte slab la 5-excelent (scorurile sunt similare şi în anii trecuţi).

LISTA CURSURILOR OFERITE DE APCCR:

I. Cursuri organizate în variantele 1 şi/sau 2:

1. Intervenţii cognitiv-comportamentale. Fundamente (aplicaţii la copii, adolescenţi şi vârsta a treia) (Organizat în variantele 1 si 2)

Cursul abordează într-o manieră structurată şi comprehensivă procedurile de modificare comportamentală, restructurare cognitivă şi rezolvare de probleme utilizate pe scară largă în demersurile de intervenţie de tip cognitiv-comportamental. Cursul oferă de asemenea si prezentarea tehnicilor de management al stresului prin mecanisme de coping şi tehnici de relaxare, negociere şi management al conflictului, luare eficientă a deciziilor, comunicare şi de autocontrol emoţional şi comportamental, toate acestea fiind procese fundamentale în intervenţiile psihologice validate ştiinţific. Nu în ultimul rând, tehnicile de intervenţie vor fi prezentate particularizat în funcţie de vârstă atât sub aspectul problemelor cărora li se adresează cât şi în ceea ce priveşte maniera de aplicare.

Cursul poate fi orientat specific prin aplicaţii şi exemplele oferite, în următoarele forme: 

  • Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii la copii agresivi)

Cursul abordează în mod structurat şi pragmatic principalele aspecte legate de diagnosticul şi tratamentul psihoterapeutic de tip cognitiv-comportamental al copiilor cu probleme de agresivitate. Problematica agresivităţii la copii este în egală măsură relevantă sub aspectul consecinţelor acestui tip de comportament şi dificil de abordat datorită lipsei de motivaţie a copilului sau a patternurilor comportamentale şi relaţionale disfuncţionale perpetuate în familie. Acest curs se adresează aşadar aspectelor particulare ce ţin de diagnosticul problemelor de agresivitate la copii, modul de intervievare a părinţilor, desfăşurarea discuţiei cu copilul, factorii implicaţi în apariţia şi dezvoltarea comportamentului agresiv. Sunt abordate de asemenea tehnici specifice de construire a relaţiei cu copiii, de motivarea, consiliere a părinţilor şi a familiei, metode de monitorizare a efectelor intervenţiei, etc.

  • Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii în terapia de cuplu şi a familiei)

Cursul prezintă fundamentele ştiinţifice ale terapiei cognitiv-comportamentale ce se adresează cuplului şi familiei precum şi principalele metode de evaluare şi intervenţie. Abordarea problemelor de cuplu şi familie presupune tehnici de evaluare şi intervenţie particulare, într-o anumită măsură diferite de cele utilizate în cazul terapiei individuale, după cum este necesară şi o construirea atentă a relaţiei terapeutice atât în ceea ce priveşte cuplul sau familia ca întreg cât şi indivizii luaţi separat. Cursul va aborda aşadar o serie de tehnici cognitiv-comportamentale specifice adaptate terapiei de cuplu şi familie, tehnici de negociere şi mediere a situaţiilor de criză şi, de asemenea, strategii pentru abordarea problemelor de dinamică sexuală.

  •  Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii pentru părinţi - dezvoltarea abilităţilor parentale.)

Cursul de adresează în primul rând părinţilor şi se axează pe promovarea relaţiilor funcţionale în cadrul familiei, pe îmbunătăţirea relaţiei cu copilul şi dezvoltarea optimă a acestuia din punct de vedere şcolar, social şi personal. Deşi bine intenţionaţi, de multe ori părinţii nu aplică cele mai eficiente metode în educaţia copiilor şi se pot confrunta cu probleme dificil de controlat. În alte cazuri dezvoltarea copilului decurge normal dar atât copilul cât şi părinţii ar putea beneficia de anumite strategii de natură să optimizeze funcţionarea lor individuală dar şi în cadrul familiei. Cursul are deci ca obiectiv prezentarea practicilor care s-au dovedit eficiente în educaţie şi relaţionarea cu copiii în scopul promovării sănătăţii, optimizării dezvoltării copilului şi părinţilor şi prevenirii apariţiei unor eventuale probleme psihice clinice.

  • Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii in cazul persoanelor de vârsta a III-a)

Se prezintă într-o manieră pragmatică tehnicile specifice de intervenţie în cazul acestei categorii de vârstă. Creşterea nivelului de dezvoltare din multe ţări, precum şi noile tratamente şi tehnici medicale duc la creşterea semnificativă a speranţei de viaţă şi a numărului de persoane de vârsta a treia care se confruntă cu probleme de sănătate, izolare socială, reducerea veniturilor, afectarea funcţionării, etc. Cursul oferă tehnici cognitiv-comportamentale adaptate acestei vârste, focalizate pe ameliorarea şi optimizarea funcţionării cognitive, comportamentale şi emoţionale.

  • Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii in optimizarea sanatatii psihice si preventia psihopatologiei)

Se prezintă într-o manieră pragmatică principiile psihologice eficiente în promovarea sănătăţii psihice precum şi tehnicile cognitiv-comportamentale utilizate pentru optimizarea aspectelor emoţionale, cognitive, comportamentale şi psihofiziologice. Sunt abordate tehnici specifice focalizate pe dezvoltarea personală îmbunătăţirea performanţei şcolare şi profesionale şi pe optimizarea stării generale de bine.

  • Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii în tulburările de comportament alimentar şi în obezitate)

Se prezintă într-o manieră pragmatică modalitatea de diagnostic şi evaluare a tulburărilor de comportament alimentar precum şi pachetele de intervenţie cognitiv-comportamentale validate empiric existente pentru acestea. De asemenea, se vor prezenta factorii psihologici relevanţi în supraponderalitate şi obezitate, precum şi tehnicile cognitiv-comportamentale cu suport ştiinţific pentru modificarea acestor probleme.

  •  Intervenţii cognitiv - comportamentale pentru copii, adolescenţi şi vârsta a treia. Fundamente (Aplicatii Mindfulness in Terapia Cognitiv-Comportamentala)

Se prezintă într-o manieră pragmatică fundamentele ştiinţifice ale utilizării acestor tehnici în cadrul terapiei cognitiv-comportamentale. Sunt prezentate exerciţii de meditaţie de tip mindfulness şi sunt integrate în cadrul intervenţiei psihoterapeutice centrate pe psihopatologie şi de asemenea, în demersul psihologic de promovare a sănătăţii şi de optimizare personală.

2. (Psiho)Diagnostic şi evaluare clinică (aplicaţii la copii, adulţi şi vârsta a treia) (Organizat în variantele 1 si 2)

Se prezintă într-o manieră pragmatică demersul evaluării clinice şi principalele instrumente folosite, care să ofere un sistem de practică psihologică validată ştiinţific în ceea ce priveşte psihodiagnosticul şi evaluarea clinică, adică evaluarea cu relevanţă pentru mecanisme psihologice implicate în sănătate şi boală; aplicaţiile în domeniile non-clinice (ex. educaţional, muncii-organizaţional, judiciar, apărare şi securitate naţională etc.) sunt descrise în limitele de competenţă ale acestor profesionişti. Aceste cursuri/workshop-uri oferă şi prerechizitele necesare pentru achiziţionarea din partea celor interesaţi a Platformei de Evaluare Clinică (vezi www.rtscluj.ro) formată din: (1) Interviurile Clinice Structurate (SCID), pentru copii şi adulţi, şi (2) Sistemul de Evaluare Clinică.

Cursul poate fi orientat specific prin aplicaţii şi exemplele oferite, în următoarea formă:

  • (Psiho) Diagnostic şi evaluare clinică (Aplicaţii la copii cu vârste între 0 şi 12 ani)

Cursul abordează metodele şi tehnicile validate ştiinţific ce ţin de psihodiagnosticul şi evaluarea clinică a copiilor cu vârste între 0 şi 12 ani. Evaluarea clinică este în cazul acestei categorii de vârstă un demers ce presupune modalităţi particulare de abordare deoarece este necesar apelul la mai multe forme de evaluare cum ar fi observaţia realizată de terapeut şi părinte sau intervievarea părinţilor. Cursul va prezenta astfel demersul evaluării şi principalele instrumente folosite în practica clinică pentru stabilirea pe baze ştiinţifice a diagnosticului la copii.

3. Relaţia Psihoterapeutică . Fundamente (Organizat în variantele 1 si 2)

În cadrul acestui curs se discută aspecte legate de anatomia actului psihoterapeutic, în special relaţia psihoterapeutică. Relaţia terapeutică reprezintă cadrul în care se desfăşoară întregul demers psihoterapeutic, fiind unul dintre factorii esenţiali care influenţează complianţa clientului la tratament şi, implicit, rezultatele terapiei. Având în vedere datele care susţin importanţa relaţiei terapeutice în atingerea obiectivelor tratamentului, analizarea factorilor care susţin acest tip de interacţiune devine în mod special relevantă în formarea profesioniştilor în domeniu. Cursul propus de Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România se concentrează astfel asupra optimizării factorilor validaţi ştiinţific ce caracterizează relaţia terapeutica de tip cognitiv-comportamental: (1) empatie; (2) acceptare necondiţionată a pacientului; (3) congruenţă şi (4) colaborare.                   

II. Cursuri organizate in parteneriat (varianta 3):

1. INTERVENTII COGNITIV COMPORTAMENTALE: APLICATII LA COPII CU TULBURARI DE SPECTRU AUTIST (Organizat in varianta 3) - Asociaţia de Psihoterapii Cognitiv - Comportamentale din România  in parteneriat cu Asociaţia Autism Transilvania (www.autismtransilvania.ro)
Descrierea cursului: cursul se adresează celor interesaţi de problematica tulburărilor de spectru autist şi terapia acestora: specialişti, părinţi şi studenţi (facultatea de psihologie). Scopul cursului este dobândirea unor noţiuni teoretice de bază cu privire la aplicabilitatea terapiei cognitiv-comportamentale la tulburările de spectru autist şi acumularea de cunoştinţe declarative şi procedurale care să-i ghideze în terapie. Cursul este structurat sub forma unor prezentări teoretice şi aplicaţii practice. Se prezintă, într-o manieră pragmatică, demersul intervenţiilor, oferind un sistem de practică psihologică în ceea ce priveşte terapia.

2. TEHNICI DE PSIHOTERAPIE COGNITIV COMPORTAMENTALA SI ANALIZA COMPORTAMENTALA APLICATA IN TULBURARILE DE SPECTRU AUTIST (Organizat in varianta 3) - Asociaţia de Psihoterapii Cognitiv - Comportamentale din România în parteneriat cu Asociatia de Terapie Comportamentala Aplicata (www.asociatiatca.ro)
Descrierea cursului: Cursul se adreseaza specialistilor care lucreaza in domeniul tulburarilor de spectru autist. Pot participa deasemenea si studenti sau parinti ai copiilor cu tulburari de spectru autist (insa fara a primi credite din partea Colegiului Psihologilor din Romania). Cursul se va baza pe demonstratii practice astfel incat la final cunostintele dobandite de participanti sa aiba o aplicabilitate cat mai mare.

Data: 30 Decembrie 2014