Abordarea cognitiv-comportamentală a tulburărilor de personalitate din cluster-ul A. O perspectivă transdiagnostică

4 Iulie 2021

Obiectivul acestui curs este de a familiariza participanții cu dezvoltările recente în tratamentul tulburărilor de personalitate, din perspectivă cognitiv comportamentală. Ținând cont de faptul că aproximativ 50% dintre clienții evaluați

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 


Descriere APCCR

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) este cea mai veche şi cea mai reprezentativă asociaţie de profil din România, membră a European Association of Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT) şi Centru de formare şi reprezentant al Albert Ellis Institute şi Academy of Cognitive Therapy (SUA).

APCCR promovează psihodiagnosticul şi intervenţiile psihologice validate ştiinţific pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul tulburărilor psihice la copii, adolescenţi, adulţi şi vârsta a treia. Ca membru al EABCT, APCCR include şi reprezintă toate strategiile moderne de terapii cognitive si comportamentale (ex. behavior therapy, rational emotive behavior therapy, cognitive-behavioral modifications, cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, mindfulness-based cognitive therapy, dialectic behavior therapy, metacognitive therapy, schema therapy, multimodal therapy, appraisal therapy, constructivist cognitive therapy, problem solving therapy, cognitive-affective behavior therapy, reality choice therapy etc.).

Cele mai importante obiective ale APCCR sunt:

  • promovarea cercetării ştiinţifice fundamentale şi aplicative în psihoterapiile cognitive şi comportamentale;
  • evaluare şi intervenţie psihologică (psihoterapeutică);
  • elaborarea de instrumente şi tehnici psihologice (psihoterapeutice) ştiinţifice pentru diagnoza, consilierea, psihoterapia şi ameliorarea disfuncţiilor psihice şi psihosomatice;
  • stimularea schimburilor ştiinţifice interne şi internaţionale în domeniile de interes (psihoterapie, consiliere psihologică, psihologie clinică etc.);
  • activităţi de formare şi educaţie în domeniul psihoterapiilor cognitive şi comportamentale.

Direcţiile majore de cercetare ale APCCR vizează:

  • elaborarea şi promovarea unor instrumente şi strategii de psihodiagnostic şi evaluare clinică validate ştiinţific;
  • validarea modelelor teoretice ale tulburărilor psihice;
  • validarea pachetelor de intervenţie pentru diferite categorii de tulburări psihice;
  • dezvoltarea psihoterapiei prin explorarea ariilor de interdisciplinaritate (ex., psihoterapia prin realitate virtuală, psihoterapia asistată de animale, consilierea genetică etc.).

Alte informaţii relevante:

Pentru realizarea activităţilor sale, APCCR se află într-o strânsă colaborare cu: Albert Ellis Institute (Institutul Albert Ellis, N.Y., SUA) şi Academy of Cognitive Therapy (Academia de Terapie Cognitivă, P.A., SUA). APCCR colaborează, de asemenea, cu Institutul Internaţional de Studii Avansate de Psihoterapie şi Sănătate Mentală Aplicată a Universităţii Babeş-Bolyai, precum şi cu Clinica Universitară de Psihologie "Babeş-Bolyai - PsyTech", oferind populaţiei servicii care implică intervenţii psihoterapeutice validate ştiinţific.

În privinţa activităţilor de formare, APCCR este instituţie organizatoare, acreditată la Colegiul Psihologilor din România pentru formarea profesională în psihoterapii cognitive şi comportamentale; de asemenea formarea în cadrul APCCR este recunoscută la nivel internaţional. În această calitate, informaţiile, procedurile şi strategiile identificate în procesul de cercetare sunt prezentate noilor generaţii de clinicieni, stimulând formarea de "scientist-practitioner” şi "evidence-based".

INTERVIU PENTRU INTRAREA SUB SUPERVIZARE –
26 FEBRUARIE 2021

În data de 26 februarie 2021, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din Romania (APCCR) anunță organizarea interviului online pentru intrare sub supervizare în specialitățile
Consiliere psihologică și Psihoterapii cognitive și comportamentale.

Criterii de eligibilitate pentru specializarea CONSILIERE PSIHOLOGICĂ:
- Deținerea unei diplome de licență în PSIHOLOGIE;
- Absolvenți a următoarelor masterate ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației:
 Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie;
 Tehnici psihologice de control al comportamentului și dezvoltarea potențialului uman;
 Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană;
 Psihologia sănătății publice și clinice.
Durata supervizarii: 1 an
Costul supervizarii: 2500 RON/an

Criterii de eligibilitate specializarea PSIHOTERAPII COGNITIVE SI COMPORTAMENTALE:
- Deținerea unei diplome de licență în PSIHOLOGIE sau statut de psiholog asimilat*;
- Absolvenți ai următoarelor programe masterale ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației:
 Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie;
 Tehnici psihologice de control al comportamentului și dezvoltarea potențialului uman;
 Consiliere genetică;
 Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană**;
 Psihologia sănătății publice și clinice**.

* Psiholog asimilat se înţeleg:
a) actele emise de instituţiile de învăţământ superior care atestă absolvirea, până în anul 1990 inclusiv, a unei facultăţi de filosofie, filosofie - istorie sau din domeniul ştiinţelor socio-umane;
b) diplomele şi diplomele de licenţă eliberate de o instituţie de învăţământ superior pentru una din specializările: psihosociologie, psihopedagogie specială şi psihologie, medicină generală (medicii
psihiatri), filosofie, teologie, asistență socială.
** Vor putea semna contractul de supervizare doar persoanele care au finalizat cursurile suplimentare detaliate în acordul informat.
Durata supervizarii: 2 ani
Costul supervizarii: 2500 RON/ an

Data interviului: 26 februarie 2021
Ora și locația interviului: ora 10:00, online - https://meet.google.com/ndz-vukq-fut.

Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul atașat aici.
Data limită de completare a formularului de înscriere: 17 februarie 2021
Informații suplimentare: info.apccr@gmail.com


Notă:
1) În cadrul interviului, persoanele care nu au drept de liberă practică în specializările consiliere psihologică sau psihoterapie din partea Colegiului Psihologilor din România vor primi atestatul de intrare in supervizare din partea Asociației urmând ca după obținerea dreptului de liberă practică să semneze contractul de intrare în supervizare.