50th European Association of Behavioural and Cognitive Therapies Congress

2 Septembrie 2020

It is a great honour and pleasure to invite you to the 50th European Association of Behavioural and Cognitive Therapies congress to be held in Athens, September 2nd-5th, 2020.

Detalii curs...

Nume : 

Parolă : 

 

DESPRE NOI

Asociaţia de Psihoterapii Cognitive şi Comportamentale din România (APCCR) este cea mai veche şi cea mai reprezentativă asociaţie de profil din România, membră a European Association of Behavioral and Cognitive Therapy (EABCT; programul de formare al APCCR este acreditat de EABCT), Centru de formare şi reprezentant al Albert Ellis Institute si colaborator al Academy of Cognitive Therapy (ACT, SUA; programul de formare al APCCR este recunoscut pentru etapa I de acreditare la ACT).

APCCR promovează psihodiagnosticul şi intervenţiile psihologice validate ştiinţific pentru promovarea sănătăţii şi tratamentul tulburărilor psihice la copii, adolescenţi, adulţi şi vârsta a treia.

Ca membru al EABCT, APCCR include şi reprezintă toate strategiile moderne de terapii cognitive si comportamentale (ex. behavior therapy, rational emotive behavior therapy, cognitive-behavioral modifications, cognitive therapy, acceptance and commitment therapy, mindfulness-based cognitive therapy, dialectic behavior therapy, metacognitive therapy, schema therapy, multimodal therapy, appraisal therapy, constructivist cognitive therapy, problem solving therapy, cognitive-affective behavior therapy, reality choice therapy etc.).

 

INTERVIU PENTRU INTRAREA SUB SUPERVIZARE 
8 iulie 2020

În data de 8 iulie 2020, Asociația de Psihoterapii Cognitive și Comportamentale din Romania (APCCR) anunță organizarea interviului online pentru intrare sub supervizare în specialitățile
Consiliere psihologică și Psihoterapii cognitive și comportamentale.

 

Criterii de eligibilitate pentru specializarea CONSILIERE PSIHOLOGICĂ:
- Deținerea unei diplome de licență în PSIHOLOGIE;
- Absolvenți a următoarelor masterate ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației:
 Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie;
 Tehnici psihologice de control al comportamentului și dezvoltarea potențialului uman;
 Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană;
 Psihologia sănătății publice și clinice.
Durata supervizarii: 1 an
Costul supervizarii: 2500 RON/an

Criterii de eligibilitate specializarea PSIHOTERAPII COGNITIVE SI COMPORTAMENTALE:
- Deținerea unei diplome de licență în PSIHOLOGIE sau statut de psiholog asimilat*;
- Absolvenți ai următoarelor programe masterale ale Facultății de Psihologie și Științe ale Educației:
 Psihologie clinică, consiliere psihologică și psihoterapie;
 Tehnici psihologice de control al comportamentului și dezvoltarea potențialului uman;
 Consiliere genetică;
 Consiliere și intervenții psihologice în dezvoltarea umană**;
 Psihologia sănătății publice și clinice**.

* Psiholog asimilat = Prin diplomă de licenţă asimilată, în sensul art. 2 alin. (2) din legea 213 / 2004 se înţeleg:
a) actele emise de instituţiile de învăţământ superior care atestă absolvirea, până în anul 1990 inclusiv, a unei facultăţi de filosofie, filosofie - istorie sau din domeniul ştiinţelor socio-umane;
b) diplomele şi diplomele de licenţă eliberate de o instituţie de învăţământ superior acreditată, începând cu anul 1991, pentru una din specializările: psihosociologie, psihopedagogie specială şi psihologie, în condiţiile dublei specializări.
** Vor putea semna contractul de supervizare doar persoanele care au finalizat cursurile suplimentare detaliate în acordul informat.
Durata supervizarii: 2 ani
Costul supervizarii: 2500 RON/ an

Data interviului: 8 iulie 2020
Ora și locația interviului: ora 10:00, online - https://meet.google.com/ndz-vukq-fut.

Pentru înscriere vă rugăm să completați formularul atașat aici.
Data limită de completare a formularului de înscriere: 1 iulie 2020
Informații suplimentare: info.apccr@gmail.com


Notă:
1) În cadrul interviului, persoanele care nu au drept de liberă practică în specializările consiliere psihologică sau psihoterapie din partea Colegiului Psihologilor din România vor primi doar atestatul de intrare in supervizare din partea Asociației urmând ca după obținerea dreptului de liberă practică să se semneze contractul de intrare în supervizare.

 


Notă:
1) Vă informăm că în cadrul interviului persoanele care nu au drept de liberă practică specializările consiliere psihologică sau psihoterapie din partea Colegiului Psihologilor din România vor primi doar atestatul de intrare in supervizare din partea Asociației urmând ca după obținerea dreptului de liberă practică să se semneze contractul de intrare în supervizare.